Evropska socijalna povelja

07/06/2012   // 0 Komentaras

Kao komplementaran instrument Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja štiti građanska i politička prava, Evropska socijalna povelja, evropski ugovor potpisan u Torinu 1961. godine, unapređuje zaštitu osnovnih socijalnih i ekonomskih prava građana država potpisnica. Trenutno je na snazi u dvadeset evropskih država: Austrija, Belgija, Kipar, Danska, Finska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irs...

Pročitaj više