Regionаlni sindikаlni centаr Bаnjа Lukа III

September 21, 2017   // Komentari nisu dostupni

DANIJEL MARIĆ, povjerenik i predsjednik RSC Banja Luka III

Direkcija za tehniku

Fiksni telefon: 051/320-261

Mobilni telefon: 38765414510

e-mail: danijel.maric@mtel.ba

 

BOJAN STANIŠIĆ, član povjereništva 

Direkcija za tehniku

Fiksni telefon: 051/321-421

Mobilni telefon: 38765594135

e-mail: bojan.stanisic@mtel.ba

 

ZORAN  RADANOVIĆ, član povjereništva

Direkcija za tehniku

Fiksni telefon: 051/223-680

Mobilni telefon: 38765900047

e-mail: zoran.radanovic@mtel.ba

 

MIROSLAV GAJIĆ, član povjereništva

Direkcija za tehniku

Fiksni telefon: 051/321-960

Mobilni telefon: 38766707233

e-mail: miroslav.m.gajic@mtel.ba

 

DARIO ĆETOJEVIĆ, član povjereništva

Direkcija za tehniku

Fiksni telefon: 051/249-465

Mobilni telefon: 38765577000

e-mail: dario.cetojevic@mtel.ba

 

IGOR MITROVIĆ, član povjereništva 

Direkcija za tehniku

Fiksni telefon: 051/490-174

Mobilni telefon: 38765927555

e-mail: igor.mitrovic@mtel.ba

 

NIKOLA  KAJTEZ

Kancelarija izvršnog direktora za operativne poslove

Fiksni telefon: 051/227-560

Mobilni telefon: 38765901964

e-mail: nikola.kajtez@mtel.ba

 

DRAGANA GAJIĆ, član povjereništva 

Direkcija za korporativne poslove

Fiksni telefon: 051/221-670

Mobilni telefon: 38765942010

e-mail: dragana.gajic@mtel.ba

 

JELENA JOKANOVIĆ, član povjereništva

Direkcija za korporativne poslove

Fiksni telefon: 051/216-259

Mobilni telefon: 38765287146

e-mail: jelena.jokanovic@mtel.ba

Komentari nisu dostupni.