Sindikаlnа podružnicа Bijeljinа

June 14, 2012   // Komentari nisu dostupni

MIODRAG KIĆANOVIĆ, povjerenik i predsjednik RSC Sjevera

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Bijeljina

Fiksni telefon: 055/212-210

Mobilni telefon: 38765515696

e-mail: miodrag.kicanovic@mtel.ba

 

LAZAR DRAGANIĆ, član povjereništva

Direkcija za finansije

Izvršna jedinica Bijeljina

Fiksni telefon: 055/225-747

Mobilni telefon: 38766709993

e-mail: lazar.draganic@mtel.ba

 

VELJKO VUKOVIĆ, član povjereništva

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Bijeljina

Fiksni telefon: 055/234-172

Mobilni telefon: 38765908790

e-mail: veljko.vukovic@mtel.ba

 

LJUBINKA TRAKILOVIĆ, član povjereništva

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Bijeljina

Fiksni telefon: 055/234-163

Mobilni telefon: 38765239000

e-mail: ljubinka.trakilovic@mtel.ba

 

MLADEN ĐURĐEVIĆ, član povjereništva

Direkcija za marketing i prodaju

Izvršna jedinica Bijeljina

Fiksni telefon: 055/227-030

Mobilni telefon: 38765903779

e-mail: mladen.djurdjevic@mtel.ba

Komentari nisu dostupni.