Regionаlni sindikаlni centаr Bаnjа Lukа I

September 21, 2017   // Komentari nisu dostupni

DRAGAN MARKOVIĆ, povjerenik i predsjednik RSC Banja Luka I

Banja Luka        

Fiksni telefon: 051/320-900

Mobilni telefon: 38765940940

e-mail: dragan.markovic@mtel.ba

 

GORAN  MIŠANOVIĆ, član povjereništva

Banja Luka   

Fiksni telefon: 051/305-800

Mobilni telefon: 38765900390

e-mail: goran.misanovic@mtel.ba

 

MILORAD VUJIČIĆ, član povjereništva

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/312-448

Mobilni telefon: 38765905333

e-mail: milorad.vujicic@mtel.ba

 

DUŠAN SPASOJEVIĆ, član povjereništva

Gradiška            

Fiksni telefon: 051/825-500

Mobilni telefon: 38765905244

e-mail: dusan.spasojevic@mtel.ba

 

LJUBO IVIĆ, član povjereništva

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Banja Luka

Fiksni telefon: 051/492-549

Mobilni telefon: 38766361674

e-mail: ljubo.ivic@mtel.ba

 

VIOLETA NOVKOVIĆ, član povjereništva

Banja Luka        

Fiksni telefon: 051/345-230

Mobilni telefon: 38766089018

e-mail: violeta.novkovic@mtel.ba

 

VINODRAG DANILOVIĆ, član povjereništva

Banja Luka        

Fiksni telefon: 050/211-440

Mobilni telefon: 38765901151

e-mail: vinodrag.danilovic@mtel.ba

 

VALENTINA KONDIĆ, član povjereništva

Banja Luka        

Fiksni telefon: 051/323-500

Mobilni telefon: 38766704630

e-mail: valentina.kondic@mtel.ba

 

NENAD JOKIĆ, član povjereništva

Banja Luka        

Fiksni telefon: 

Mobilni telefon: 38765931106

e-mail: nenad.jokic@mtel.ba

 

Komentari nisu dostupni.