Upravni odbor

September 21, 2017   // Komentari nisu dostupni

UPRAVNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA

SLAVIŠA ILIĆ, predsjednik

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/249-462

Mobilni telefon: +387 65 973 996

e-mail: slavisa.ilic@mtel.ba

 

DRAGAN MARKOVIĆ, član

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/320-900

Mobilni telefon: +387 65 940 940

e-mail: dragan.markovic@mtel.ba

 

DAMIR  BARAŠIN, član

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/240-215

Mobilni telefon: +387 65 924 924

e-mail: damir.barasin@mtel.ba

 

DANIJEL MARIĆ, član

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/320-261

Mobilni telefon: +387 65 414 510

e-mail: danijel.maric@mtel.ba

 

SAŠA KUPREŠANIN, član

Prijedor

Fiksni telefon: 052/210-205

Mobilni telefon: +387 65 902 919

e-mail: sasa.kupresanin@mtel.ba

 

MIODRAG KIĆANOVIĆ, član

Bijeljina

Fiksni telefon: 055/212-210

Mobilni telefon: +387 65 515 696

e-mail: miodrag.kicanovic@mtel.ba

 

VELIBOR  VITOMIR, član

Istočno Sarajevo

Fiksni telefon: 057/320-250

Mobilni telefon: +387 65 904 589

e-mail: velibor.vitomir@mtel.ba

Komentari nisu dostupni.