Skupština

September 21, 2017   // Komentari nisu dostupni

DRAGAN MARKOVIĆ

Banja Luka        

Fiksni telefon: 051/320-900

Mobilni telefon: 38765940940

e-mail: dragan.markovic@mtel.ba

 

MILORAD VUJIČIĆ

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/312-448

Mobilni telefon: 38765905333

e-mail: milorad.vujicic@mtel.ba

 

DUŠAN SPASOJEVIĆ

Gradiška            

Fiksni telefon: 051/825-500

Mobilni telefon: 38765905244

e-mail: dusan.spasojevic@mtel.ba

 

VIOLETA  NOVKOVIĆ

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/345-230

Mobilni telefon: 38766089018

e-mail: violeta.novkovic@mtel.ba

 

DAMIR  BARAŠIN

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/240-846

Mobilni telefon: 38765924924

e-mail: damir.barasin@mtel.ba

 

DEJAN KLAŠNJA

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/491-416

Mobilni telefon: 38765858111

e-mail: dejan.klasnja@mtel.ba

 

ALEKSANDAR LJUBIČIĆ

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/240-804

Mobilni telefon: 38766320000

e-mail: aleksandar.ljubicic@mtel.ba

 

PERSA BOSANČIĆ 

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/490-041

Mobilni telefon: 38765901998

e-mail: persa.bosancic@mtel.ba

 

DANIJEL MARIĆ

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/320-261

Mobilni telefon: 38765414510

e-mail: danijel.maric@mtel.ba

 

BOJAN STANIŠIĆ

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/321-421

Mobilni telefon: 38765594135

e-mail: bojan.stanisic@mtel.ba

 

IGOR MITROVIĆ

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/490-174

Mobilni telefon: 38765927555

e-mail: igor.mitrovic@mtel.ba

 

ZORAN RADANOVIĆ

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/223-680

Mobilni telefon: 38765900047

e-mail: zoran.radanovic@mtel.ba

 

SAŠA  KUPREŠANIN

Prijedor

Fiksni telefon:  052/210-208

Mobilni telefon: 38765902919

e-mail: sasa.kupresanin@mtel.ba

 

SLAVENKO BANOVIĆ

Prijedor

Fiksni telefon: 052/210-276

Mobilni telefon: 38766705511

e-mail: slavenko.banovic@mtel.ba

 

MLADEN CETIĆ

Doboj

Fiksni telefon: 053/203-741

Mobilni telefon: 38765908211

e-mail: mladen.cetic@mtel.ba

 

GORAN DANILOVIĆ

Doboj

Fiksni telefon: 053/203-741

Mobilni telefon: 38765908024

e-mail: goran.danilovic@mtel.ba

 

MIODRAG KIĆANOVIĆ

Bijeljina

Fiksni telefon: 055/234-444

Mobilni telefon: 38765515696

e-mail: miodrag.kicanovic@mtel.ba

 

PREDRAG  MARJANOVIĆ

Brčko

Fiksni telefon: 049/211-172

Mobilni telefon: 38765907520

e-mail: predrag.marjanovic@mtel.ba

 

DEJAN  PISIĆ

Zvornik

Fiksni telefon: 056/490-101

Mobilni telefon: 38765903475

e-mail: dejan.pisic@mtel.ba

 

SINIŠA RANKOVIĆ

Zvornik

Fiksni telefon: 056/232-565

Mobilni telefon: 38765903447

e-mail: sinisa.rankovic@mtel.ba

 

VELIBOR  VITOMIR

Istočno Sarajevo

Fiksni telefon: 057/320-250

Mobilni telefon: 38765904589

e-mail: velibor.vitomir@mtel.ba

 

DIJANA PRODANOVIĆ

Foča

Fiksni telefon: 058/

Mobilni telefon: 38766704680

e-mail: dijana.prodanovic@mtel.ba

 

RADOMIR  KAPOR

Trebinje

Fiksni telefon: 059/261-461

Mobilni telefon: 38765581431

e-mail: radomir.kapor@mtel.ba

 

OBREN RATKOVIĆ

Trebinje

Fiksni telefon: 059/220-743

Mobilni telefon: 38765581431

e-mail: obren.ratkovic@mtel.ba

 

Komentari nisu dostupni.