Regionаlni sindilаkni centаr Bаnjа Lukа II

September 21, 2017   // Komentari nisu dostupni

DAMIR  BARAŠIN, povjerenik i predsjednik RSC Banja Luka II

Direkcija za marketing i prodaju

Fiksni telefon: 051/240-215

Mobilni telefon: 38765924924

e-mail: damir.barasin@mtel.ba

 

DEJAN KLAŠNJA, član povjereništva

Direkcija za marketing i prodaju

Fiksni telefon: 051/491-416

Mobilni telefon: 38765858111

e-mail: dejan.klasnja@mtel.ba

 

NEBOJŠA TRIFKOVIĆ, član povjereništva

Direkcija za marketing i prodaju

Fiksni telefon: 051/215-084

Mobilni telefon: 38765810595

e-mail: nebojsa.trifkovic@mtel.ba

 

ALEKSANDRA DOBRIJEVIĆ, član povjereništva 

Direkcija za finansije

Fiksni telefon: 051/214-899

Mobilni telefon: 38765444644

e-mail: aleksandra.dobrijevic@mtel.ba

 

ALEKSANDAR LJUBIČIĆ, član povjereništva 

Direkcija za marketing i prodaju

Fiksni telefon: 051/240-804

Mobilni telefon: 38766320000

e-mail: aleksandar.ljubicic@mtel.ba

 

DRAGAN KNEŽEVIĆ, član povjereništva 

Direkcija za marketing i prodaju

Fiksni telefon: 051/240-814

Mobilni telefon: 38765853444

e-mail: dragan.knezevic@mtel.ba

 

ALEKSANDAR RAŠIĆ, član povjereništva

Direkcija za marketing i prodaju

Fiksni telefon: 051/240-236

Mobilni telefon: 38765881257

e-mail: aleksandar.rasic@mtel.ba

 

PERSA BOSANČIĆ, član povjereništva 

Direkcija za finansije

Fiksni telefon: 051/490-041

Mobilni telefon: 38765901998

e-mail: persa.bosancic@mtel.ba

 

SNJEŽANA RAĐEN, član povjereništva 

Direkcija za finansije

Fiksni telefon: 051/240-166

Mobilni telefon: 38766705043

e-mail: snjezana.radjen@mtel.ba

Komentari nisu dostupni.