Dokumenti

June 13, 2012   // Komentari nisu dostupni

Kolektivni ugovor    Preuzmite dokument
Odluka o organizovanju i djelovanju Sindikata    Preuzmite dokument
Pravilnik Fonda solidarnosti    Preuzmite dokument
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika Fonda solidarnosti    Preuzmite dokument
Poslovnik o radu UO Sindikata    Preuzmite dokument
Poslovnik o radu Statutarnog odbora    Preuzmite dokument
Poslovnik o radu Nadzornog odbora    Preuzmite dokument
Pravilnik socijalno-humanitarne pomoći    Preuzmite dokument
Poslovnik o radu Skupštine sa  izmjenama i dopunama    Preuzmite dokument
STATUT sa izmjenama i  dopunama    Preuzmite dokument
Protokol o usaglašenim satvovima za kalendarsku 2022. godinu    Preuzmite dokument

 

Komentari nisu dostupni.