Regionalni sindikalni centri

June 13, 2012   // Komentari nisu dostupni

Goran Mišanović
Regionalni sindikalni centar – Banja Luka I
goran.misanovic@mtel.ba
Tel: 051/344/710
Mob: 065/900/390

Damir Barašin
Regionalni sindikalni centar – Banja Luka II
damir.barasin@mtel.ba
Tel: 051/240-215
Mob: 065/924-924

Danijel Marić
Regionalni sindikalni centar – Banja Luka III
danijel.maric@mtel.ba
Tel: 051/320-261
Mob: 065/414-510

Vitomir Velibor
Regionalni sindikalni centar – Jug
velibor.vitomir@mtel.ba
Tel: 057/320-250
Mob: 065/320-251

Saša Kuprešanin
Regionalni sindikalni centar – Zapad
sasa.kupresanin@mtel.ba
Tel: 052/210-205
Mob: 065/902-919

Miodrag Kićanović
Regionalni sindikalni centar – Sjever
miodrag.kicanovic@mtel.ba
Tel: 055/212-210
Mob: 065/515-696

Komentari nisu dostupni.