Sindikаlnа podružnicа Prijedor

September 21, 2017   // Komentari nisu dostupni

SAŠA KUPREŠANIN, povjerenik

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Prijedor

Fiksni telefon:  052/210-205

Mobilni telefon: 38765902919

e-mail: sasa.kupresanin@mtel.ba

 

MARIJA RADIŠIĆ, član povjereništva 

Direkcija za marketing i prodaju

Fiksni telefon: 052/210-257

Mobilni telefon: 38765290000

e-mail: marija.radisic@mtel.ba

 

SLAVENKO BANOVIĆ, član povjereništva  

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Prijedor

Fiksni telefon: 052/210-276

Mobilni telefon: 38766705511

e-mail: slavenko.banovic@mtel.ba

 

DUŠKO ZEC, član povjereništva 

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Prijedor

Fiksni telefon: 052/417-444

Mobilni telefon: 38765902973

e-mail: dusko.zec@mtel.ba

 

DALIBOR MARIN, član povjereništva 

Direkcija za tehniku

Izvršna jedinica Prijedor

Fiksni telefon: 052/210-268

Mobilni telefon: 38765695427

e-mail: dalibor.marin@mtel.ba

 

Komentari nisu dostupni.