Upravni odbor

September 21, 2017   // Komentari nisu dostupni

UPRAVNI ODBOR SINDIKATA RADNIKA

KOSTA BUNDALO, predsjednik

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/212-055; 320-100

Mobilni telefon: 38765602777

e-mail: kosta.bundalo@mtel.ba

 

GORAN  MIŠANOVIĆ, član

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/344-710

Mobilni telefon: 38765900390

e-mail: goran.misanovic@mtel.ba

 

DAMIR  BARAŠIN, član

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/240-215

Mobilni telefon: 38765924924

e-mail: damir.barasin@mtel.ba

 

DANIJEL MARIĆ, član

Banja Luka

Fiksni telefon: 051/320-261

Mobilni telefon: 38765414510

e-mail: danijel.maric@mtel.ba

 

SAŠA KUPREŠANIN, član

Prijedor

Fiksni telefon: 052/210-205

Mobilni telefon: 38765902919

e-mail: sasa.kupresanin@mtel.ba

 

MIODRAG KIĆANOVIĆ, član

Bijeljina

Fiksni telefon: 055/212-210

Mobilni telefon: 38765515696

e-mail: miodrag.kicanovic@mtel.ba

 

VELIBOR  VITOMIR, član

Istočno Sarajevo

Fiksni telefon: 057/320-250

Mobilni telefon: 38765904589

e-mail: velibor.vitomir@mtel.ba

Komentari nisu dostupni.