Bukureštanska deklaracija

Objavio Sindikat radnika TS   // 07/06/2012   // Komentari nisu dostupni

Konferencijа o zаpošljаvаnju u Jugoistočnoj Evropi
Bukurešt, 30. – 31. oktobаr 2003. godine

Download kompletne deklaracije klikom na dugme ispod

 Bukureštanska Dekleracija


Oznake:

Bukureštanska deklaracija

Konferencija

zapošljavanje


Povezane objave

Komentari nisu dostupni.