Druga sjednica Skupštine Sindikata radnika ,,Telekomunikacija RS” A.D. Banja Luka

Objavio Sindikat radnika TS   // 04/06/2022   // 0 Komentara

Druga sjednica Skupštine Sindikata radnika ,,Telekomunikacija RS” A.D. Banja Luka sa novim sazivom održana je u četvrtak 2. juna 2022. godine u Banjaluci.

Sjednicu je otvorio predsjedavajući Skupštine Saša Kuprešanin, koji je pozdravio sve prisutne a zatim se brojnim delegatima obratio predsjednik Sindikata Kosta Bundalo koji je istakao da je najvažnija tačka dnevnog reda „Verifikacija usvojene Izmjene i dopune kolektivnog ugovora”, da su ispoštovane odluke Vlade i da se na najbolji mogući način došlo do prijedloga izmjena i dopuna kolektivnog ugovora koji će omogućiti povećanje primanja radnicima.

Goran Mišić, rukovodilac Sektora za ljudske resurse i predstavnik menadžmenta, učestvovao je u diskusiji i naglasio je da se do tog prijedloga došlo zajedničkom saradnjom menadžmenta kompanije i Sindikata.

Nakon iscrpne diskusije, Skupština Sindikata je verifikovala odluku Upravnog odbora Sindikata o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora koje se tiču odluke Vlade.

U nastavku sjednice, Skupština je po usaglašenim prijedlozima Upravnog odbora Sindikata raspravljala o Izvještaju radu Sindikata u 2021. godini kao i Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanja Sindikata za 2021. godinu te je razmatrala i Prijedlog programa rada sindikata za 2022. godinu, što je nakon diskusije većine delegata Skupštine usvojeno.

 


Povezane objave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *