Informacija o uvećanju primanja

Objavio Sindikat radnika TS   // 18/05/2022   // 0 Komentara

Uvažene koleginice i kolege, članovi Sindikata radnika, kao i ostale kolege zaposleni u Kompaniji, imam potrebu da u nekoliko rečenica približim aktivnosti SSRS i Sindikata radnika u Društvu oko donošenja Odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja na osnovu rada i visine pomoći radniku (Službeni Glasnik RS, br.12/22 od 13.05.2022. god.)

Već izvjesno vrijeme SSRS, čiji je aktivni član i Sindikat radnika “Telekomunikacije RS”, od Vlade Republike Srpske zahtjeva pregovore oko donošenja Opšteg Kolektivnog ugovora što nailazi na nerazumijevanje u Uniji udrženja poslodavaca, te isti nije izvjestan. Iz tih razloga Vlada Republike Srpske je na izričit zahtjev SSRS donijela gore pomenutu Odluku čije važenje je propisano do donošenja Opšteg Kolektivnog ugovora na nivou Republike Srpske, kojim će se urediti pitanja iz ove odluke.

Da bi mogli primjeniti Odluku Vlade Republike Srpske, morali smo u dogovoru sa Poslodavcem prilagoditi naš Kolektivni ugovor i to samo one članove koji se tiču Odluke Vlade Republike Srpske.

Nakon održane sjednice UO Sindikata radnika i Odluke da se sa Poslodavcem usaglase izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, iste sam potpisao 17.05.2022. godine.

Primjenu usaglašenog bi trebalo očekivati od 01.06.2022. godine a isto podrazumijeva da će dosadašnja plata u kojoj je uračunat topli obrok, biti umamjena za 70,00 KM u neto iznosu. Kompanija će nadomjestiti isplatu toplog obroka do ukupnog broja dana provedenih na poslu, za svaki dan po 8,00 KM u neto iznosu, kao i za odobreni prekovremeni rad duži od tri sata.

Dakle, Poslovodstvo Kompanije je svojim činjenjem uvećalo primanja svakom radniku Kompanije od najmanje 100,00 KM mjesečno, u neto iznosu.

Rukovodstvo Sindikata radnika je iskreno zahvalno menadžmentu Kompanije, svjesni da je u ovakvom okruženju i ambijentu, veoma teško održati ili povećati nivo poslovanja.

Molio bih sve zaposlene da ulože dodatni napor kako bi poslovanje Kompanije podigli na viši nivo jer samo tako možemo očekivati poboljšanje standarda radnika koji je u mnogome urušen divljanjem cijena.

Pozdravljam Vas,

Predsjednik Sindikata radnika,
Kosta Bundalo


Povezane objave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *